we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland

 

            We Study Tour Co., Ltd.
ไม่เพียงแต่เราดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ study tour ช่วงปิดเทอม สิ่งที่เรามุ่งเน้นอีกหนึ่งด้านคือ การเป็นศูนย์บริการ ในการเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อังกฤษ และ ประเทศอื่นๆ เราให้บริการแนะนำสถานที่เรียนต่อ แก่นักเรียน และ ผู้สนใจ พร้อมให้คำแนะนำ ข้อมูลแก่ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ

            เรามีทีมงาน และบุคคลากร ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา และการใช้ชีวิต ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากได้มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อ และ ใช้ชีวิต ณ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

            We Study Tour พร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงาน และ สมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงการจัดหาที่พักครอบครัว home stay ที่พร้อมจะดูแลนักเรียน เป็นอย่างดีเยี่ยม ให้ความเอาใจใส่ เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว
       
           การใช้ชีวิต และศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการศึกษา ประสบการณ์จากการเรียน และ การใช้ชีวิต เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดต่อความสำเร็จในอาชีพการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย ต่าง ๆ ที่จะต้องพบในชีวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่ท่านได้จากชั้นเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความคิดของคุณเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนท่านให้เป็นคนใหม่อีกด้วย
       
           แน่นอนสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศ คือ ภาษา แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดความคิด และ การอภิปรายที่สร้างสรรค์และเป็นอิสระ
     
 

 

 
สำหรับน้องๆ ที่สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม เพื่อเรียน Course ภาษาอังกฤษต่างๆ

พี่ขอแนะนำหลักสูตรให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศได้เลือกมากมาย เช่น หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป รวมถึง TOEFL, IELTS and Cambridge Exam Preparation หลัก สูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาชีพที่น่าสนใจให้เลือกมากมาย เช่น Diploma และ Certificate ด้าน Business และ ด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษา สัมผัสประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ หรือ การทำงาน (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) ที่มีสิ่งแวดล้อมที่อำนวยเพื่อช่วยให้น้องๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 
We Study Tour Co., Ltd.

385 - 387 เจริญกรุง 45, ถ.เจริญกรุง,
สี่พระยา, บางรัก, กรุงเทพ 10500

P.O BOX 221

โทรศัพท์ : 02-233-7338-9
แฟกซ์ : 02-233-7339

Chalie : 081-659-4955
Office : 096-536-6956

Email : info@westudytour.com
 
  unique              
   
   
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour     
         
       
         
 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour