we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland
            
     
 
 
        We Study Tour Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Study tour ในช่วงปิดภาคเรียน รวมถึง การเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อ ในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หรือ หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษต่างๆ ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนนาดา และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก สำหรับ นักเรียน หรือนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศ
     
        โครงการ Study Tour ระหว่างปิดภาคเรียนเพื่อใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญ จะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้พบเพื่อนใหม่ๆ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ทั้งในกลุ่มเพื่อน ครอบครัวโฮมสเตย์ และคุณครูชาวต่างชาติ ที่สำคัญ ที่สุดก็คือ การรู้จักช่วยเหลือตนเอง
     
        We Study Tour ดำเนินการจัด Study tour ซึ่งจะเน้นอยู่ 4 ประเทศหลักๆ ด้วยกันคือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และแคนาดา เหตุผลที่ทางบริษัทได้ตั้งใจคัดเลือกคือ

                1. เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ในส่วนของ living standard
                2. ทิวทัศน์สวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  
                3. เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องการศึกษาซึ่งมีระดับมาตรฐานสูง
     
        สิ่งที่เรามุ่งเน้นอีกหนึ่งด้านคือ คอยให้บริการแนะนำสถานที่เรียนต่อ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาที่พักครอบครัว home-stay ที่พร้อมจะดูแลนักเรียน เป็นอย่างดีเยี่ยม ให้ความเอาใจใส่ เสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว
     
        We Study Tour พร้อมด้วยบุคคลากร ผู้ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบการศึกษา และการใช้ชีวิต ในประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ และ ใช้ชีวิต ณ ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น เราตระหนักดีว่าการใช้ชีวิต และ การได้ศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ จะมีประโยชน์กับนักเรียนทั้งในด้านส่วนตัว และด้านการศึกษา ประสบการณ์จากการเรียน การใช้ชีวิต และการรู้จักหน้าที่ เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดต่อความสำเร็จในอาชีพการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทาย ต่าง ๆ ที่จะต้องพบในชีวิตการทำงาน ประสบการณ์ที่นักเรียนได้จากชั้นเรียนไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาความคิดเท่านั้นแต่ยังจะเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่อีกด้วย
     


 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour