we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland

            แคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์

            แคนาดาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ประกอบด้วย 11 มณฑล และเขตการปกครอง 2 เขต อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง โดยมีเมืองหลวง คือ เมืองออตตาวา อยู่ในมณฑลมอนตาริโอ ประเทศแคนาดามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ภูมิประเทศมีความสวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย กิจกรรมสันทนาการต่างๆให้เลือกทำมากมาย แวนคูเวอร์เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น สวนสาธารณะสแตนลีย์ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดกว่า 1,000 เอเคอร์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมือง นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซึ่งมีการแสดงโชว์ของปลาวาฬและปลาโลมา เป็นต้น
 
เมืองสำคัญของประเทศแคนาดา
  • โทรอนโต (Toronto)
  • มอนทรีออล (Montreal)
  • แวนคูเวอร์ (Vancouver)
  • ควิเบก ซิตี้ (Quebec City)
  • แฮลิแฟ็กซ์ (Halifax)
  • วินนิเป็ก (Winnipeg)
  • เอ็ดมันตัน (Edmonton)
ประชากร
            แคนดามีประชากรทั้งหมดประมาณ 30 ล้านคน มีอัตราส่วนของประชากรต่อตารางกิโลเมตรประมาณ 3 คน ซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในโลก ชาวแคนาดา ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมาจากที่ต่างๆเช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส แอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย เป็นต้นมา แคนาดาเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน มีภาษาราชการสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ มีเพียงในมณฑลควิเบคที่ประชากร จะพูดใช้ภาษาฝรั่งเศส
 
อากาศ
            แคนาดาเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งอากาศที่หนาวเย็นจนถึงจุดเยือกแข็ง และแบบเขียวชอุ่มตามแบบชายฝั่งตะวันตก ของบริติชโคลัมเบีย โดยทั่วไปแคนาดามี 4 ฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิอาจจะลดต่ำลงถึง -25 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าหนาวมาก ทำให้ต้องมี การติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ และระบบขนส่งมวลชน ส่วนในฤดูใบไม้ร่วงและใบไม้ผลินั้นอุณหภูมิจะอยู่ในระดับปานกลาง หรือค่อนข้างเย็น สำหรับคนไทยที่ไปเยือน
 
ภาษา
            ประเทศแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษซึ่งใช้กันโดยทั่วไปหรือถือเป็นสัดส่วน 61% และภาษาฝรั่งเศลใช้กัน 26% แต่ประชากรส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการกลาง
 
สังคม
          สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่ส่วนผสมของชนชาติต่างๆมากมาย โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุดระหว่างปี ค.ศ. 1991 - 2000 คือ คนจากเอเชีย (จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน) ซึ่งเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 59.5 ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา ค่านิยมหลัก ของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนคือการส่งเสริม และเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
 
การปกครอง
            แคนาดามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขสูงสุดทางด้านการบริหาร ประชาชนจะเป็น ผู้เลือกผู้แทนของตนเอง หลังจากนั้นพรรคที่มีเสียงส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาล
 
แหล่งท่องเที่ยว
            แคนาดามีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีกิจกรรม สันทนาการต่างๆให้เลือกทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี แคมป์ปิ้ง ปีนเขา หรือขี่จักรยาน สำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็มีอยู่มากมาย เช่น ในมณฑลบริติชโคลัมเบีย มีน่านน้ำซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลาวาฬออร์กา, ปลาวาฬขาว อพยพหนีอากาศหนาวมาเล่นน้ำในฤดูร้อนที่นี่ นอกจากนี้ บริติชโคลัมเบียยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
 
ระบบการศึกษา
          ระบบการศึกษาของแคนาดา ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษาของตนเอง ระบบการศึกษาในแต่ละมณฑลจึงแตกต่างกันเล็กน้อยโดยได้รับการรับรองจาก ก.พ. แต่มาตรฐานโดยรวมจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของแคนาดา

          แคนาดา แบ่งระดับการศึกษาดังนี้

  ระดับอนุบาล
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษา
  ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education)
           -    มหาวิทยาลัย (University)
       -    วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)
       -    วิทยาลัยฝึกอาชีพ ( Career College)
       -    การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)
       -    * หลักสูตร MBA
  สถาบันสอนภาษา (English Language Institutions)
 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแคนาดา

          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ระดับอนุบาล
            เด็กชาวแคนาดาเริ่มเข้าเรียนในระดับอนุบาลเมื่อมีอายุ 4 หรือ 5 ขวบ โดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1-2 ปี
   
  ระดับประถมศึกษา
            เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่อมีอายุประมาณ 6 ขวบ ซึ่งจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษาที่เกรด 6 ,7 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรของแต่ละมณฑล
   
  ระดับมัธยมศึกษา
            ในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมีถึงเกรด 12 ยกเว้นในมณฑลควิเบค และมณฑลออนตาริโอ ซึ่งอาจจะมีถึงเกรด 13 สำหรับนักเรียน ซึ่งเรียนจบในระดับชั้นเกรด 13 เมื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปีเท่านั้น แต่สำหรับหลักสูตรของมณฑลอื่นๆ จะใช้เวลาในการเรียนระดับปริญญาตรี 4 ปี

นอกจากนี้ในมณฑลควิเบค ยังมีระบบการศึกษาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ซีเจ็ป (Cegep) ซึ่งเป็นชื่อย่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ เป็นรูปแบบการศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับนี้จะรับผู้เรียนจบม. 5 (เกรด 12) เพื่อเข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยใช้ผลสอบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
   
          การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  มหาวิทยาลัย (University)
            ในประเทศแคนาดานั้นมีจำนวนมหาวิทยาลัยของรัฐมากมายที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการสอบเข้า แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดกฏเกณฑ์และมาตรฐานในการรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง
   
  หลักสูตรปริญญาตรี
            หลักสูตรปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 - 5 ปี และบางมหาวิทยาลัยจะมีปริญญาตรี 2 ประเภท คือ

  ปริญญาตรีแบบทั่วไป (Ordinary Degree) ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี
  ปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honors Degree) ซึ่งจะมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า และจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
   
  หลักสูตรปริญญาโท
            ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันและวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรที่จะต้องเรียนหรือต้องสอบ
   
  หลักสูตรปริญญาเอก
            ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปีหลังปริญญาโท หรือ 3 ปีหลังปริญญาตรีแบบเกียรตินิยม (Honour Degree) แต่โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี หลังจากจบปริญญาโท โดยเป็น Coursework ประมาณ 2 ปี ที่เหลือเป็นการค้นคว้างานวิจัย การเสนอรายงานเชิงวิชาการ และการเขียนวิทยานิพนธ์
   
  วิทยาลัย (University College)
            โดยทั่วไปหลักสูตรการเรียนการสอนจะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย แต่จะเน้นด้านภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 - 3 ปี โดยมีจุดประสงค์ที่จะผลิตนักศึกษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้โอนเข้าศึกษาต่อยังระดับมหาวิทยาลัยได้
   
  วิทยาลัยอาชีวะ (Community College)
            เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพและทางด้านเทคนิค โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2- 3 ปี ครอบคลุมทักษะวิชาชีพที่สำคัญๆ เช่น ก่อสร้าง, การพาณิชย์, อุตสาหกรรมและการบริการ เป็นต้น
   
  วิทยาลัยฝึกอาชีพ ( Career College)
            เป็นวิทยาลัยเอกชนซึ่งเปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น เลขานุการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
   
  การศึกษาภาคปฏิบัติ (Co - op Education)
            การศึกษาภาคปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยทางสถาบันการศึกษาดำเนินการร่วมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 2 ภาคการศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา
   
  หลักสูตร MBA ในแคนาดา
            โดยปกติแล้วหลักสูตร MBA ในประเทศแคนาดาจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (สำหรับการเรียนตามปกติ) และยังมีหลักสูตร MBA สำหรับนักศึกษา part-time ด้วย

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีเกรดเฉลี่ยอย่างต่ำ 3.00
  ได้คะแนน GMAT 500-600
  ได้คะแนนสอบ TOEFL ระหว่าง 550-600
  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Resume
  Personal essays
  Letters of reference
  Interviews

          คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในหลักสูตร MBA แต่มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากคุณสมบัติข้างต้น เช่น บางแห่งอาจยอมรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ ในการทำงานเพียง 1 ปี เป็นต้น
 
การสมัครเข้าศึกษา
            ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาควรสมัครเรียนหลักสูตร University Transfer Program ในวิทยาลัยก่อน โดยใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นจึงโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่ทางวิทยาลัยมีโปรแกรมร่วมกัน และเรียนต่ออีก 2 - 3 ปีก็จะสำเร็จหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซึ่งวิธีนี้จะทำได้ง่ายกว่าการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในการสมัครที่ยุ่งยากกว่า

            ในระดับปริญญาโท นักศึกษาควรจะมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีโดยเฉลี่ย 3.00 คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 - 600 คะแนน หรือ IELTS 6 - 6.5 ในกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาอาจลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือลงเรียนหลักสูตรอนุปริญญาโท
(Graduate Diploma) แล้วโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทต่อไป

            การศึกษาในระดับปริญญาเอก ส่วนมากจะเป็นการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปีขึ้นไป นักศึกษาจะต้องสอบถามกับทางสถานศึกษาที่ต้องการไปศึกษาว่ามีอาจารย์ หรือ Advisor ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาในสาขาที่เราต้องการทำวิทยานิพนธ์หรือไม่

 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (English Language Institutions)

          เนื่องจากแคนาดามีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส จึงมีโรงเรียนซึ่งสอนทั้ง 2 ภาษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่มากมายเรียกว่า English
as a Second Language (ESL) ซึ่งสอนภาษาอังกฤษ และ French as a Second Language (FSL) และหลักสูตรเฉพาะ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Purpose)

 
การเรียนภาษาอังกฤษในแคนาดา
          นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่างๆ ของประเทศแคนาดาควรจะลงเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเสียก่อน โดยทั่วไปหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนในหลักสูตรที่มีระยะเวลา 3 เดือน สามารถขอวีซ่านักท่องเที่ยวได้
 
   
   
   
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour     
         
       
         


 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour