we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland
                                                       
 
หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) ทุกๆ ท่านจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่สิงคโปร์ ใช้อย่างเป็นทางการ
        โดยทาง We Study Tour มีทั้งหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน กิจกรรม และ การทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในสิงคโปร์มากมาย ดังนี้


 
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
เดินทางโดย สายการบิน CATHAY PACIFIC
จำนวนรับสมัคร รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สมัครด่วน! จำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น!
ร่วมกับสถาบัน GEOS Language Centre Singapore
ที่พัก Costa Sand Resort ประเทศสิงคโปร์
หลักสูตรและกิจกรรม ภาคเช้า ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) รวม 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ภาคบ่าย ทำกิจกรรมน่าสนใจมากมาย และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศสิงค์โปร์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เยี่ยมชมสัตว์ประจำชาติของสิงค์โปร์นั่น Merlion ที่ Merlion Park
 • เดินทอดน่องที่ Esplanade Park, สัมผัสวิวจากท้องฟ้าของสิงคโปร์จาก Singapore Flyer
 • ร่วมขอพรที่ Fountain Wealth, วิถีชีวิตชาวจีนที่ China Town
 • ชมศิลปะประจำชาติที่ City Gallery
 • ตะลุยเกาะมหาสนุก Sentosa
 • เหินฟ้าไปกับ Skyride
 • สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนมากมายที่ Universal Studio
 • เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ที่ Singapore Civilization Museum
 • ตระการตากับความยิ่งใหญ่ของแหล่งเก็บน้ำแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ Marina Barrage
 • ศึกษาชีวิตสัตว์ป่าที่ Singapore Zoological
 • ตื่นตาตื่นใจที่ Orchard Road
 • ท่องแดนหิมะที่ Snow City
 • ช็อปปิ้งส่งท้าย พร้อมปาร์ตี้ และรับประกาศณียบัตร
ค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อ บริษัท We Study Tour Co.,Ltd.
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
 • ที่พักที่ Costa Sand Resort 14 วัน 13 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • บริการซักผ้า
 • รถรับส่งสนามบิน
 • ภาษีสนามบิน
 • ค่าลงทะเบียน, ค่าเล่าเรียน, เอกสารประกอบการเรียน และทัศนศึกษาตามรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( POCKET MONEY )
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บริษัท We Study Tour Tel : 02-233 7338-9
พี่ชาลี / พี่อิง 081-659-4955    E-mail : info@westudytour.com   Website :  www.westudytour.com
ที่อยู่ : 385-387 ซ.เจริญกรุง 45 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 ตู้ ปณ 221
STUDY TOUR PROGRAMME
 
 
We Study Tour Co., Ltd.

385 - 387 เจริญกรุง 45, ถ.เจริญกรุง,
สี่พระยา, บางรัก, กรุงเทพ 10500

P.O BOX 221

โทรศัพท์ : 02-233-7338-9
แฟกซ์ : 02-233-7339

Chalie : 081-659-4955
Office : 096-536-6956

Email : info@westudytour.com
   
   
   
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour     
         
       
         


 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour