we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland

unique
Unique New Zealand Education Services Ltd ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1989 โดย Clive และ Angela Oliver เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลกลาง ผู้คอยดูแลนักเรียนต่างชาติ และคอยประสานงานระหว่างนักเรียน , ครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่นักเรียนพักอาศัยด้วย และสถาบันการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์
     
Unique               บริการของเราเข้าถึงตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลและทำหน้าที่ทุกอย่างแทนผู้ปกครองของนักเรียน ที่อยู่ต่างประเทศ นักเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าถึงสังคมของ นิวซีแลนด์ นอกจากนี้เรายังช่วยในการติดต่อธุระ, การเลือกงานอดิเรก และกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาและศิลปะ ให้แก่นักเรียนเหล่านั้นอีกด้วย

            Clive และ Angela Oliver เป็นชาวนิวซีแลนด์โดยกำเนิดและจบการศึกษา วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษทั้ง ในประเทศนิวซีแลนด์ และในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปีในนครโอซาก้า บุตรชายและบุตรสาวทั้ง 3 คน ก็ได้ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลในนครโอซาก้า เป็นเวลา 3 ปี เช่นกัน ประสบการณ์นี้ทำให้ทั้งสองได้ตระหนักถึงผลดีที่เด็กๆ จะได้รับ หากทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ประสบการณ์ดังกล่าว ยังทำให้ทั้งสองเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการที่เด็กๆ จะต้องมี “ผู้ปกครอง” หรือผู้ดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด ที่ Unique NZ เราคอยดูแลนักเรียนเสมือนเป็นพ่อแม่มากกว่าที่จะเป็นธุรกิจ ดังนั้น โฮมสเตย์ จึงสามารถตระหนักถึงข้อดีของการรับเด็กต่างชาติเข้าอยู่อาศัยในบ้านและ โรงเรียนต่างๆ สามารถให้การศึกษาและความรู้ด้านวิชาการแก่เด็กๆ ได้เต็มที่

            Unique NZ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ปกครอง และ ครอบครัวของเด็กนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์ เราคิดเสมอว่า เด็กนักเรียนในความปกครองของเรา เป็นเสมือนบุตรหลาน และดูแลเอาใจใส่
นักเรียนเหล่านี้เหมือนอย่างที่เราดูแลลูกๆของเราเอง เราฉลองวันเกิดของพวกเขา ด้วยการให้ของขวัญหรือจัดงานเลี้ยงเล็กๆ เช่นเดียวกับงานคริสมาสต์ หรือ วันสำคัญต่างๆ เราตั้งกฎกติกาต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เด็กนักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคง และ ปลอดภัย

            นักเรียนมัธยมของเราได้รับการสอนพิเศษวิชาการต่างๆ รวมทั้งการบ้าน และรายงานเป็นเวลา  4  ชั่วโมง ทุกๆสัปดาห์ ยกเว้นช่วงปิดภาคเรียน ที่นักเรียนควรจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

            เมื่อครั้งแรก Unique NZ มีนักเรียนในการดูแลเพียง 10 คน (ปี 1989)  ตั้งแต่นั้นมาเราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมีเด็กนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี 2002  เรามีนักเรียนอยู่ในความดูแลถึง  120  คนและมีการประเมินว่าจำนวนนักเรียน จะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2003 และต่อๆไป ดังนั้น เราจึงมีความตั้งใจจะเพิ่มจำนวนบุคคลากร ที่คอยดูแลนักเรียนของเรา ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

            โฮมสเตย์  (Homestay families) มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ในรูปแบบครอบครัวขยายของ Unique NZ ครอบครัวเหล่านี้คอยดูแลเอาใจใส่นักเรียน และให้สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นเหมือนบ้าน นอกจากนี้ โฮมสเตย์ยังคอยสื่อสารกับ Unique NZ อย่างสม่ำเสมอ

            เราตรวจสอบคุณภาพด้านการศึกษา และ ด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม และ ความเป็นไปของโรงเรียนที่เราได้ส่งนักเรียนไปแล้ว ตลอดจนโรงเรียนที่เรามีโครงการที่จะ แนะนำนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆในอนาคตอย่างใกล้ชิด เรามีการบันทึกระเบียบ การบริหารตลอดจนถึงนโยบายของโรงเรียนเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากจุดมุ่งหมายของ Unique NZ คือ การที่ได้เห็นนักเรียนของเราทุกคนได้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษา และ อาชีพการงานในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาทุกคน

            ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา Unique NZ ได้ส่งนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา ที่โรงเรียนประถม - มัธยม ในประเทศนิวซีแลนด์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 40 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2003 เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนของเราหลายคน ได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ ทั้งของเอกชนและรัฐบาล ในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ รวมถึงประเทศในเขตยุโรปและเอเชีย
Unique2  
Unique3  
Unique4  
 
 
 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour