we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland

   
unique
ค่าเล่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

General Fees


หลักสูตรการศึกษาของ VEC ออกแบบอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน ที่ใข้ภาษาอังกฤษเป็ยภาษาที่ 2 สถาบันมีห้องเรียนกว่า 45 ห้อง เพื่อรองรับหลักสูตรต่างๆ ตามระบบแบ่งทักษะของนักเรียนที่มีถึง 15 ระดับ และจะทำให้นักเรียนสามารถแยกเรียนหลักสูตรเฉพาะเจาะจง ที่ตรงกับทักษะและความต้องการของตัวนักเรียนเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูด หลักภาษา หรือการเขียน

พาร์ทไทม์ภาคบ่าย
วันจันทร์ ถึงวันพฤหัสบดี, 3 ชั่วโมงต่อวัน (12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

1 - 11 สัปดาห์

12 - 23 สัปดาห์

24 - 32 สัปดาห์ 33+ สัปดาห์
CAD $160 ต่อสัปดาห์ CAD $150 ต่อสัปดาห์ CAD $140 ต่อสัปดาห์ CAD $130 ต่อสัปดาห์
 
พาร์ทไทม์ภาคเช้่า หรือบ่าย
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ , 3 ชั่วโมงต่อวัน (15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1 - 11สัปดาห์ 12 - 23 สัปดาห์ 24 - 32 สัปดาห์ 33+ สัปดาห์
CAD $200 ต่อสัปดาห์ CAD $190 ต่อสัปดาห์ CAD $180 ต่อสัปดาห์ CAD $170 ต่อสัปดาห์
 
หลักสูตร Intensive
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ , 6 ชั่วโมงต่อวัน (26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1 - 11 Weeks 12 - 23 Weeks 24 - 32 Weeks 33+ Weeks
CAD $300 ต่อสัปดาห์ CAD $285 ต่อสัปดาห์ CAD $270 ต่อสัปดาห์ CAD $255 ต่อสัปดาห์
 
หลักสูตร Super-Intensive
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ , 6 ชั่วโมงต่อวัน (29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
1-11 สัปดาห์ 12-23 สัปดาห์ 24-32 สัปดาห์ 33+ สัปดาห์
CAD$350 ต่อสัปดาห์ CAD$320 ต่อสัปดาห์ CAD$300 ต่อสัปดาห์ CAD$285 ต่อสัปดาห์
 
 
 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour