we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland


newzealand1
newzealand2
Study Tour in
Auckland, New Zealand


ระยะเวลา 4 สัปดาห์
เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
จำนวนรับสมัคร 20 คน
ร่วมกับสถาบัน UNIQUE NEW ZEALAND EDUCATION SERVICES เมือง AUCKLAND ประเทศ NEW ZEALAND
ที่พัก สถาบันฯ จะจัดให้พักอยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ที่เลือกสรรแล้ว 2 ท่านต่อครอบครัว พิจารณาจากอายุและความเหมาะสม
หลักสูตรและกิจกรรม ภาคเช้า ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (พูด/อ่าน/เขียน) รวม 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ภาคบ่าย ทำกิจกรรมและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียงพร้อมกับการได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมสถานที่สำคัญใน AUCKLAND เช่น Mt. EDEN
 • สวนดอกไม้ WINTER GARDEN
 • ขึ้นหอคอย SKY TOWER
 • โลกใต้น้ำ KELLY TARLTON’S
 • สวนสนุก RAINBOWS END
 • พักผ่อนพร้อมชมสัตว์ต่างๆ ที่ Auckland Zoo
 • กิจกรรมและกีฬาต่างๆเช่น SKI & SNOW BOARD @ SNOW PLANET
 • สนุกกับการช้อปปิ้งที่ DUTY FREE, QUEEN STREET & SYLVIA PARK
 • ตกแต่งเซรามิค ที่ PAINT THE EARTH & ALBANY MEGA CENTRE
 • สุดสัปดาห์พาเที่ยวเมือง ROTORUA 3 วัน 2 คืน
 • ชมบ่อโคลนเดือด น้ำพุร้อน ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
 • ชมการสาธิตการตัดขนแกะ FARM TOUR, BBQ LUNCH
 • ชม MAORI CULTURE ที่ AUCKLAND MUSEUM
 • ขึ้นรถกระเช้า SKYLINE GONDOLA
 • เล่น LUGE, SKY SWING, ZORB, SWOOP
 • ออกเดินทางไป TAUPO เล่น JET BOAT และ BUNGY JUMP
 • และอื่นๆอีกมากมาย
ค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อ บริษัท We Study Tour Co.,Ltd.
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์
 • ค่า VISA ค่าที่พักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์พร้อมอาหาร 3 มื้อ,
 • บริการซักผ้า
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ภาษีสนามบิน
 • ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเอกสารประกอบการเรียน และทัศนศึกษาตามรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( POCKET MONEY )
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บริษัท We Study Tour Tel : 02-233 7338-9
พี่ชาลี / พี่อิง 081-659-4955    E-mail : info@westudytour.com   Website :  www.westudytour.com
ที่อยู่ : 385-387 ซ.เจริญกรุง 45 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 ตู้ ปณ 221
STUDY TOUR PROGRAMME
 
We Study Tour Co., Ltd.

385 - 387 เจริญกรุง 45, ถ.เจริญกรุง,
สี่พระยา, บางรัก, กรุงเทพ 10500

P.O BOX 221

โทรศัพท์ : 02-233-7338-9
แฟกซ์ : 02-233-7339

Chalie : 081-659-4955
Office : 096-536-6956

Email : info@westudytour.com

 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour