we study tour logo we study tour : singapore we study tour : australia we study tour : new zealand we study tour : england we study tour : canada we study tour : switzerland


โปรแกรมเดือนมีนาคม-เมษายน
australia1
australia2
Study Tour in
Brisbane, Australia


ระยะเวลา 3 สัปดาห์
เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS
จำนวนรับสมัคร 20 คน
ร่วมกับสถาบัน SHAFSTON INTERNATIONAL COLLEGE เมือง BRISBANE ประเทศ AUSTRALIA
ที่พัก สถาบันฯ จะจัดให้พักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียที่เลือกสรรแล้ว 2 ท่านต่อครอบครัว พิจารณาจากอายุและความเหมาะสม โดยครอบครัว รับและส่ง ถึงโรงเรียนทุกวัน
หลักสูตรและกิจกรรม ภาคเช้า ชั้นเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) รวม 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ภาคบ่าย ทำกิจกรรมและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมือง BRISBANE และเมืองใกล้เคียงพร้อมกับการได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • แวะชมเมืองจากยอด MT. COOT-THA
 • นั่งเรือ FERRY ชมความสวยงามของแม่น้ำ BRISBANE
 • VISIT SCIENCE CENTRE
 • สัมผัสกับหมีโคอาล่า และจิงโจ้พร้อมให้อาหาร ที่ LONE PINE KOALA
 • ชมสัตว์โลกใต้น้ำที่ Sea World
 • ทำกิจกรรมและกีฬาต่างๆ เช่น LASER FORCE, KAYAKING
 • หัดเล่นกีฬา CRICKET
 • อิ่มอร่อยกับ B.B.Q. Aussie
 • ตกแต่งระบายสี BOOMERANG พร้อมนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก
 • SHOPPING ที่ INDOOROOPILLY
 • SOUTH BANK PARK LAND สวนสนุกน้ำ ใจกลางเมือง
 • พาเที่ยว GOLD COAST, สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ เต็มวันที่ DREAM WORLD
 • เยี่ยมชม MOVIE WORLD ถ่ายรูปกับ BATMAN & ROBIN
 • ชมการแสดงที่สุดยอดกับ POLICE ACADEMY STUNT SHOW
 • เพลิดเพลินกับชายหาดที่สวยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก SURFERS PARADISE
 • Shopping ที่ Pacific Fair กับสินค้ายี่ห้อดัง เช่น Quick Silver, Roxy, Billabong
 • ชมสัตว์ต่างๆในออสเตรเลีย AUSTRALIA ZOO
 • งานเลี้ยงอำลา และ รับประกาศนียบัตร
คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนและนักศึกษาชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
ค่าใช้จ่าย กรุณาติดต่อ บริษัท We Study Tour Co.,Ltd.
ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-บริสเบน
 • ค่า VISA ค่าที่พักกับครอบครัวชาวออสเตรเลียพร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • บริการซักผ้า
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน
 • ภาษีสนามบิน
 • ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าเอกสารประกอบการเรียน และ ทัศนศึกษาตามรายการ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ( POCKET MONEY )
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ บริษัท We Study Tour Tel : 02-233 7338-9
พี่ชาลี / พี่อิง 081-659-4955    E-mail : info@westudytour.com   Website :  www.westudytour.com
ที่อยู่ : 385-387 ซ.เจริญกรุง 45 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 ตู้ ปณ 221
STUDY TOUR PROGRAMME
       

We Study Tour Co., Ltd.

385 - 387 เจริญกรุง 45, ถ.เจริญกรุง,
สี่พระยา, บางรัก, กรุงเทพ 10500

P.O BOX 221

โทรศัพท์ : 02-233-7338-9
แฟกซ์ : 02-233-7339

Chalie : 081-659-4955
Office : 096-536-6956

Email : info@westudytour.com
 
 
 
   
   
   
   
We Study Tour
© สงวนลิขสิทธิ 2553 We Study Tour